Mijn werk in Musea/My Work in Museums


1. Solo 1994 Moskou

New Substantiality was de naam van de tentoonstelling
in Moskou
waar Gerard op uitnodiging van de Malevich
Foundation in
mei 1994 exposeerde en waar een van
zijn werken in de
collectie van het Russische
Ministerie van Cultuur
werd opgenomen en
een plaats kreeg
in de Minicipal Gallery A3

De Malevich Foundation omschreef zijn werk als volgt;
Het scheppen van Gerard van den Oetelaar begeeft
zich op het
  gebied van de voorwerp fase kunst en is
tevens georienteerd
op de traditie van de Hollandse
school van de expressionistische
plastic, zijn werken
zijn uitgevoerd in een unieke techniek,

die in de praktijk geen analogie kent.


video html by EasyHtml5Video.com v4.0

New Substantiality was the name of the exhibition in Moscow
where Gerard was invited by the Malevich Foundation
exhibited in May 1994 and where one of his works in
the collection of the Russian Ministry of Culture
was included and received a place in the
Minicipal Gallery A3.

The Malevich Foundation described his work as follows;
"The creation of Gerard van den Oetelaar deals with
the subject of phase art and is also oriented towards
the tradition of the Dutch school of expressionist
plastic, his works have been carried out in a unique
technique that has no analogy in practice.