Mijn werk in Musea/My Work in Museums

11. 2011 Saratov Russia

Als u op een van de foto's klikt ziet u de

schilderijen van Gerard die het " The Saratov State

Radishchev Museum of Fine Arts, te Saratov Rusland "

in zijn collectie heeft opgenomen in 2011.

video html by EasyHtml5Video.com v4.0

If you click on one of the photos you will see

Gerard's paintings "The Saratov State Radishchev

Museum of Fine Arts, Saratov Russia"

included in his collection in 2011.