Mijn werk in Musea/My Work in Museums

12. 2012 Johor Bahru Malaysia

Als u op een van de foto's klikt ziet u de schilderijen

en de ontvangst, en het werk van Gerard in het

Perzim Museum te Johor Bahru in Malaysia,
waar hij diverse overleg en conferenties

heeft gehouden tijdens zijn verblijf, en zijn

vier (4) Kunstwerken permanent tentoon-
gesteld zijn. De 4 schilderijen die Gerard

daar heeft vervaardigd blijven in de

Collectie van Muzium Tokoh Johor

te Jorhor Bahru, Malaysia.

video html by EasyHtml5Video.com v4.0

  

If you click on one of the photos you will see

the paintings and the reception, and Gerard's

work in the Perzim Museum in Johor Bahru in

Malaysia, where he held various consultations

and conferences during his stay,and his four

(4) Artworks are on permanent display. The

4 paintings Gerard has made there remain

in the Collection of Muzium Tokoh Johor

at Jorhor Bahru, Malaysia.