Mijn werk in Musea/My Work in Museums

3. 2000 Tula Russia

Het is zonder twijfel een unieke culturele gebeurtenis;
Een tentoonstelling van een
Nederlandse moderne kunstenaar in onze stad.
Iedere mindere of meerdere geschoolde medemens
heeft wel eens gehoord van Nederlandse kunstenaars uit
de17e eeuw en heeft op z'n minst een kopie
van een grote Rembrand gezien.   

Dat kleine stukje land, bijna verzonken in de zee,
na zijn bevrijding van de Spaanse overheersing,
heeft de hele wereld verstoord met de groei
van zijn economische en culturele zelfstandigheid.
Hiermee is onze kennis met de Nederlandse kunst
diep in ons gegrift, en een tentoonstelling
van
Gerard van den Oetelaar in Tula helpt
de leegte in onze kennis te vullen.

Tijdens de tentoonstelling van Gerard van den Oetelaar
heeft hij drie van zijn door ons gekozen werken
aan het Tula Arts Museum geschonken.
Deze behoren voortaan tot de collectie.
De stijl van het abstractionisme is duidelijk
zichtbaar en juist deze abstractie helpt
Gerard een filosoof te zijn in de schilderkunst.

Zijn symbolieken vormen een toegepast element
waar de rondingen van de aarde een 
belangrijke rol spelen,  waarin ieder mens
recht heeft op zijn leven.  
Het is ook geen toeval dat een van zijn
tentoonstellingen de naam droeg van;
Eerbetoon aan Malevich.

Directeur; Marina Kuzina,
Tula Art Museum (Russia) "The Cultural Heritage"
video html by EasyHtml5Video.com v4.0


It is undoubtedly a unique cultural event,
an exhibition of modern Dutch artist in our city.
Any more or less skilled fellow has heard
of Dutch artists from de17e century and has
at least one copy of a large Rembrandt seen.

That small piece of land, almost sunk in the sea,
after his liberation from Spanish rule,
the whole world disturbed by the growth 
of
its economic and cultural independence.

This is our knowledge of the Dutch art deeply
ingrained in us, and an exhibition of
Gerard van den Oetelaar in Tula
helps fill void in our knowledge.

During the exhibition of Gerard van den Oetelaar
three of his works chosen by us
The Tula Arts Museum donated.
This is now the collection The style of
the abstractionisme is clearly visible
and it is this abstraction helps
Gerard a philosopher in painting.

His symbolism forms an applied 
 element where the curves of the
earth play an important role,
which every person is entitled to his life.
It is no coincidence that one of his
exhibitions carried the name of;
Homage to Malevich.


Director, Marina Kuzina,
Tula Art Museum (Russia) "The Cultural Heritage"