Mijn werk in Musea/My Work in Museums


6. 2004 Penang Malaysia


Het tweeluik is opgenomen in de collectie van het U.S.M. Museum Universiti

Sains Malaysia, Penang  Malaysia. `More than colours` was de naam van de

tentoonstelling die Gerard had in het al oude ABN-AMRO gebouw van

Georgetown, Penang,  waar de Nederlandse Ambassadeur Jonkheer

John von Mühlen de opening verrichte.

  


video html by EasyHtml5Video.com v4.0


The diptych is included in the collection of the U.S.M. 

Museum Universiti Sains Malaysia, Penang Malaysia.

More than colors' was the name of the exhibition that

Gerard had in the old ABN-AMRO building of Georgetown,

Penang, where the Dutch Ambassador Jonkheer

John von Mühlen the opening.