"Contemporary Art of Excellence" Boek 2015 is het eerste volledig geïllustreerd kunstwoordenboek

dat hedendaagse kunstwerken,

laat zien en beschrijft dat is samengesteld door de GAA.

Het presenteert een overvloed

van gevarieerde en kleurrijke afbeeldingen door een selectie

van de beste opkomende

artiesten van de dag van

vandaag. 


Gerangschikt in alfabetische volgorde per kunstenaar, het is

verbazingwekkend makkelijk

te gebruiken. 


 Met grote vertegenwoordigers, afbeeldingen en een informatieve tekst die de werken in detail bespreekt evenals het aanbieden van informatie over zijn maker.


Het CAE-kunstboek is het

allebei educatief en een

echt verzamelobject.
© 2015 Global Art Agency, Ltd. United Kingdom 

Contemporary Art of Excellence

First Edition
ISBN 4132682992 GAA

Publishing Production.
publishing@globalartagency.com www.globalartagency.com

Contempory Art Of Excellence 2015“Contemporary Art of Excellence” Book 2015 is the first ever fully-illustrated art dictionary that showcase contemporary artworks, that is curated by the GAA.


It presents an abundance of
varied and colourful images
by a selection of the top
emerging artists of the
present day.

Arranged in alphabetical order
by artist, it is amazingly
easy to use.


With large representative images and an informative text that discusses the works in detail
as well as offering information
about its creator.


The CAE Art Book is both educational and a true
collectible item.© 2015 Global Art Agency, Ltd. United Kingdom
Contemporary Art of Excellence First Edition
ISBN 4132682992 GAA
Publishing Production.
publishing@globalartagency.com www.globalartagency.com