Reliëf SchilderijenIn de jaren dat Gerard van den Oetelaar
zijn kunstwerken maakt,
heeft hem steeds
één duidelijk doel voor ogen gestaan:
Het vinden
van een visuele uitdrukkingsvorm
voor zijn innerlijke belevingswereld,

'Go with the flow' loopt als een rode draad
door Gerards leven.
De kracht van zijn werk
zit vaak in het ongrijpbare.


Aldus ontwikkelde de kunstenaar een techniek
die volledig in overeenstemming
is met zijn eigen
belevingswereld. Met de wens om in compacte,

vanzelfsprekende composities diepere gevoelens
visuele uitdrukking
te geven, maakt hij van katoen,
hout en verf ruimtelijke reliëfs,
waarmee hij de
beperkingen van het platte vlak doorbreekt.

   

Meer info, maten en prijzen e-mail naar: info@oetelaar.net
html5 video by EasyHtml5Video.com v4.0


In the years that Gerard van den Oetelaar
makes his artworks, he always had one

clear goal in mind: Finding of a visual
expression for his inner experience,

'Go with the flow' runs like a
thread through Gerard's life.

The strength of his work is
often in the elusive.


Thus the artist developed a technique
that is completely in accordanceis with

his own experience. With the desire to be in
compact, self-evident compositions
deeper
feelings visual expression to give, he makes
spatial reliefs of cotton,
wood and paint,
with which he breaks through the
limitations of the flat surface.


more info sizes and prices email me: info@oetelaar.net