Sculpturen


 

Gerard verwerkt en gebruikt bij zijn Sculpturen,
projecten en studies veel verschillende
materialen en technieken dit vooral om
nieuwe ideeën en voorbeelden te construeren
waarbij hij zijn vrije expressie en indrukken
over een bepaald item zijn vormgeving kan
laten gaan, en deze omzetten in een
realistische weergave van zijn gedachten.

ogg converter by EasyHtml5Video.com v4.0

 Gerard uses many different materials

and techniques for his projects Sculptures,
and studies, mainly to construct new ideas
and examples in which
he can let his free
expression and impressions about a specific

item shape his design, and convert it into
a realistic
representation of his thoughts.