SculpturijenDeze vorm van Kunst is een door Gerard benoemd,

Sculpturijen is zeer toepasselijk gekozen Kunstvorm

en het symboliseerd de mensheid in al zijn

eenvoud en complexheid in een kubistische

vorm in zes gevoelsmatige richtingen

in een surealischtische uitvoering.

ogg converter by EasyHtml5Video.com v4.0

This form of Art has been appointed by Gerard,
Sculptures is very appropriately chosen Art form
and it symbolizes humanity in all its being
simplicity and complexity in a cubist
shape in six emotional directions
in a surrealistic version.