De Weerter Kunstenaar Gerard
van den Oetelaar is door een conservator uit Palermo, Italie,
uitgenodigd om deel te nemen aan een tentoonstelling in het Louvre te Parijs genaamd
'' Carrousel Du Louvre ''

Dit zoals zij vermelden
`` For The Stylistic Value ``
vanaf 25 oktober 2014.

Dit voorjaar verscheen er
een internationaal kunstboek
 in Italië
``Modern of Contemporary Artists``
waar ze het werk van Gerard op twee pagina`s hebben geplaatst.

Voor zijn stijl van werken
heeft hij een Award gekregen,
met de titel:
The Best Modern of Contemporary Artist 2014, van `` All Artista ``
van dit genre waar hij onder valt.

Gerard is erg trots dat hij mag mede participeren met een tentoonstelling in het Louvre
te Parijs.
Kijk hier rechts voor het affiche
van de tentoonstelling in het Louvre.
Kijk hier rechts voor de
Al Maestro d'Arte die Gerard
in ontvangst mocht nemen 

Gerard van den Oetelaar in het Louvre

te Paris (Fr). in 2014Weerter Visual Artist Gerard
van den Oetelaar by a
curator from Palermo, Italy,
invited to participate in
an exhibition at the
Louvre in Paris called
'Carrousel Du Louvre.'

They mention this as
" For The Stylistic Value "
from October 25, 2014.

This spring, an international
art book in Italy
" Modern of Contemporary Artists "
where they have posted
Gerard's work on two pages.

For his style of work, he has
received an Award, with
the caption:
The Best Modern or Contemporary Artist 2014 " Artista All "
of this genre, where he falls under.

Gerard is very proud that he may also participate in an exhibition
at the Louvre in Paris.


See on the left the
poster of the exhibition
in the Louvre.

See on the left the
Al Maestro d'Arte
that Gerard received.