Gerard van den Oetelaar

Symbolieken in reliëf Malevich Foundation

Werelden waarin wij leven kunnen in ons gevoel een plaats krijgen,
zo leeft ieder mens in zijn of haar gedachtewereld. 
Gerard zoekt in zijn reliëfs en kleurgebruik naar herkenning van dit gevoel.

Om hieraan kracht en uitdrukking te geven zijn deze symbolen
vaak duidelijk zichtbaar en versterken de compositie.

In zijn werk streeft de kunstenaar naar een dimensie waar persoonlijke ervaringen en externe invloeden met elkaar in evenwicht zijn. Dit is een voortdurende uitdaging waarin hij tracht zijn eigen aspecten en die van de opdrachtgever te verzoenen in een abstract reliëf. Hij gebruikt bewust geen titels om de vrije loop van de vormen niet te hinderen door overbodige gedachten. Immers, het dwalen van de ogen roept een sfeerbeeld op dat de gemoedstoestand van de schilder uitdrukt. Zijn persoonlijk onderzoek mondde geleidelijk uit in soms figuratieve, maar hoofdzakelijk abstracte werken.

Aldus ontwikkelde de kunstenaar
een techniek die volledig in overeenstemming is met zijn eigen belevingswereld. Met de wens om in compacte vanzelfsprekende composities diepere gevoelens visuele uitdrukking te geven, maakt hij van katoen, hout en verf ruimtelijke reliëfs waarmee hij de beperking van het platte vlak doorbreekt.


Nadat hij zijn eerste portretten schilderde en hij zich meer ontwikkelde, ontdekte hij het fundamentele dualisme dat bestaat tussen het observeren van de realiteit, haar materiele vorm, en zo ontstond de drang om               >>>>>>>>>>>>>>>>>         te ontsnappen aan het visualiseren dan wel het scheppen van de emoties die de symbolen van het leven oproepen. Hij laat de menselijke fantasie zijn vrije loop. De kijker bepaalt zelf wat hij wil zien en ontwikkelt een eigen creativiteit. Zo ontsnapt hij aan het keurslijf van het conventionele, maar bepaalt zeer nadrukkelijk het gevoelsmoment en kan in gewonnen onafhankelijkheid met de kracht zich uitdrukken in het experiment van een dominerend reliëf. Fel, maar zeer intensief, naar een volwaardige en plastische expressie toe.
"New Substantiality" was de naam van de tentoonstelling in Moskou waar Gerard op uitnodiging van de Malevich Foundation in mei 1994 exposeerde en waar één van zijn werken in de collectie van het Russische Ministerie van Cultuur werd opgenomen en een plaats vond in "The Municipal Gallery A-3".

De Malevich Foundation
omschreef zijn werk als volgt:
"Het scheppen van Gerard van den Oetelaar begeeft zich op het gebied van de voorwerpfase-kunst en is tevens georiënteerd op de traditie van de nationale Hollandse school van de expressionistische plastiek. Zijn werken zijn uitgevoerd in een unieke techniek, die in de praktijk geen analogie kent."


Tentoonstellingsgegevens
Gerard van den Oetelaar
14 april t/m 28 mei 2000
Galerie Hoeve Den Erver
Bourgognestraat 32a, Beek .
Tel. (046) 437 42 93  Tel. (046) 437 26 88
Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van
13:00 - 17:00 uur. Tevens op afspraak.