MORE THAN COLORS
Deze Video compilatie van Gerard van den Oetelaar
over zijn woon/werk omgeving en Atelier in Weert
aan het water, hier ontwerpt en werkt hij aan
zijn kunstwerken en perfectioneert hij zijn
persoonlijke abstractie (PERAB)
 
In deze video ziet u hem aan het werk en legt hij zijn
diagnostische en abstracte uitgangspunten aan u uit.
Zoals hij deze bij zijn ontwerpen en Kunstwerken
 veelvuldig toepast en verder uitbreidt.

MORE THAN COLOURS is verschenen in
boekvorm en wordt op diverse plaatsen
in Boekwinkels en Exposities verkocht.


 
html5 video fullscreen by EasyHtml5Video.com v4.0

© VideoCompilatie Leo Koppens 2016, Foto's © Kasper de Gouw.
 
This Video compilation by Gerard van den Oetelaar
about his home / work environment and Atelier in
Weert on the water, here he designs and works
his works of art and perfect his
personal abstraction (PERAB)
 
In this video you can see him at work and he explains
diagnostic and abstract assumptions to you.
As he did with his designs and Artworks
  frequently applies and expands further.

MORE THAN COLORS is published in book form
and becomes sold at various locations in
Bookshops and Expositions.

 


Copyright © Gerard van den Oetelaar 2019-2025

Copyright, Layout & Designed by 2beeren.nl